Prostatitis a májból


A 2 órás értékek szerint a mellékvesék után különösen az agy és a máj asc o rb ins av-t art alma csökkent a hűtés és a laninger hatására.

Prostatitis a májból

A vesében ugyanakkor kisfoku emelkedést észlelt. Az 5 órás értékek szerint valamennyi Vizsgált ágystruk­túrában és a májban az asc orb ins av-t art alom különböző fokú emel­kedését észlelte.

Prostatitis a májból

Kisérleti eredményeit úgy összegezi, hogy stress hatására a mellékvesék mellett más szervekben is létre jöhet az asc orb insav szint változása ás ez a speciesen belül a károsító ha­tás minőségétől, erősségétől Prostatitis neurológiai a stress után eltelt időtől is függ. Javasolom a pályamunkát egy egységnyi jutalomban részesíteni. Terjedelme 19,negyedives gépelt oldal, 7 irodalmi idézettel és összesen 5 db.

Prostatitis a májból

Szerző a SZOTE Kórbonctani intézetének utolsó 6 évi biopsiás anya­gában előforduló 4 tuberculoid granulomatosus prostatitis-csetet analizált. Megállapítja, hogy az elváltozás kifejlődésében a pros­tata un. Koch-bacillust egyik esetben sem si­került kimutatnia és ezüstözési technikával az anaplasias Prostatitis a májból rák esetleg felmerülő lehetőségét is kizárta.

Prostatitis a májból

Érdeme, hogy az idevonatkozó irodalom áttanulmányozása után, a saját anyag gondos elemzése alapján világosan -állást fog­lalhat: a kórkép nemspecifikus és jóindulatú gyulladásos bánta- 1ómnak felel meg. Javasolom a pályamunka egy Prostatitis a májból való jutalmazását.

Prostatitis a májból

Az eseteket kor, nem, az elváltozás typusa és időbeli.